torsdag 19. januar 2012

Trondheim, uke 3

2012 starter med en kraftig invasjon av grønlandsmåker langs den norske kystlinja. Det rapporteres om lignende forekomster fra våre naboland, med blant annet 148 individ på Færøyene 9. januar. De største antallene i Sør-Trøndelag har man sett ved Uthaug havn i Ørland kommune, med ikke mindre enn 24 individ 15. januar. I de litt mer bynære områdene rundt Trondheim kan 10 individ på Øysand nevned, hvorav tre fugler nå er fanget og ringmerket. Også på Nidarø har det vært grønlandsmåker den siste uka, i hovedsak i form av en fugl i sitt tredje og en i sitt fjerde kalenderår. 

Grønlandsmåke Larus glaucoides, i sitt 3. kalenderår. Nidarø, Trondheim 18. januar 2012.

Grønlandsmåke Larus glaucoides kumlieni?, i sitt 4. kalenderår. Nidarø, Trondheim 18. januar 2012.  

Som bildene viser har den eldste fuglen mye grått i svingfjærene, og dreier seg trolig om et individ av underarten/hybridformen kumlieni. Dette observeres forøvrig hos en uvanlig høy andel av grønlandsmåkene som har kommet vestover denne vinteren, og kan være en indikasjon på et mer vestlig opphav enn det som normalt er tilfellet hos grønlandsmåker i Norge vinterstid. Dårlig kondisjon på flere av individene kan nok også tyde på at turen østover har kostet for måkene, om det da ikke er matmangel lenger vest som er årsaken til den uvanlig sterke opptredenen i Europa i år.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar