fredag 25. januar 2013

Stjertand på Voss


En hunnfarget stjertand har hatt tilhold på Voss i vinter, og er trolig fortsatt på plass i tilknytning til broene over elva Vosso som renner gjennom Voss sentrum. Lysforholdene var dårlige da jeg skulle ut å fotografere fuglen, så det ble pressede lukkertider og høy ISO. Jeg prøver meg derfor med noen mer moderate utsnitt her.

A female northern pintail has been a stayer at Voss this winter, and is probably still going strong close to one of the bridges crossing the river Vosso near center of Voss. Light conditions were bad when photographing this bird around New Year's Eve, leading to the necessity for long exposure time and high ISO values. 
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar