søndag 23. september 2012

Havsvale på Herdlevær

Havsvaler er en av de mest fasinerende skapningene jeg vet om. De tilbringer stort sett livet langt til havs, og kommer bare til land for å hekke. Hekkingen skjer på seinsommeren og høsten i lundeganger og lignende hulrom under jorda - både tidspunkt og sted trolig for å unngå predatorer. Selve fuglen er kun marginalt større enn en låvesvale, og skulle dermed være et lett bytte. Det er stor usikkerhet rundt størrelsen på norske hekkebestanden på grunn av det tilbaketrukne leveviset, men noen få hekkefunn er gjort i fuglekolonier flere steder langs kystlinjen.

De fleste registreringer av havsvaler i Norge blir gjort under målrettet fangst ved hjelp av playback og mistnett i slutten av juli/starten av august, og helst på mørke, vindstille netter ytterst i skjærgården. Bildet er tatt på Herdlevær i Øygarden, Hordaland natt til 29. juli, der 9 individer ble fanget og ringmerket mellom kl. 00:00 og 03:25.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar