tirsdag 30. april 2013

Urbane vintergjester


Tveitevannet i Bergen er nok et av få steder i Norge hvor man lett kan få gode bilder av brunnakke Anas penelope i vinterhalvåret. En fast flokk på noen titalls fugler overvintrer hvert år. Hvor brunnakkene kommer fra er fremdeles uvisst, men enkeltindivider som har blitt merket med lyslogger kan kanskje avsløre fuglenes opphav med tid og stunder. Bildene er fra årets påske.

The Tveitevannet lake close to the Bergen city center in western Norway is probably one of the best locations to photograph the Eurasian Wigeon Anas penelope in Norway in winter. 30-40 birds usually spend the winter in this area. Where the birds come from is still an open question; however, some individuals have been fitted with light loggers in recent years, which may solve the mystery.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar