torsdag 2. mai 2013

Trynebilder


Jeg fyller på med noen flere bilder fra Bergens parkområder fra påska 2013. Dagens fugler, stokkand Anas platyrhynchos og sothøne Fulica atra, trenger ingen videre presentasjon. Til tross for sin alminnelighet kan man ikke nekte for at også disse artene gjør seg godt på nært hold.

I'll proceed with some more photos from this year's Easter holiday from some of the Bergen city parks. Today's birds, mallard Anas platyrhynchos and coot Fulica atra, need no further presentation. Despite the species' relative commonness one cannot deny their beauty at a close view. 


1 kommentar: